EPS-resirkuleringssystem

rs
Hovedtrekkene
EPS-resirkuleringssystem består av knuser, avstøvning og blandebatteri osv. Knusemaskinen knuser bortkastede EPS-produkter eller EPS-utklipp i gram, deretter gjennom avstøvning for å sile og fjerne støvet. Etter sikting og avstøving er resirkuleringsmaterialet blandet med jomfruelig materiale i henhold til bestemt andel, og skal brukes i både Shape og Block Molding Machine.